Thema's

Doelstelling

Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de omstandigheden waaronder mensen met een verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn behandeld, verpleegd en opgevangen in de in die periode bestaande psychiatrische ziekenhuizen en zwakzinnigeninrichtingen in Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact