Thema's

E-health

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

Met anonieme e-health kunnen mensen geholpen worden die bijvoorbeeld uit schaamte niet makkelijk contact zoeken met hulpverleners. In vergelijking met andere Europese landen wordt de Nederlandse ggz als koploper gezien als het gaat om de ontwikkeling van e-mental health. In dit kader heeft GGZ Nederland een factsheet ‘e-mental health in the Netherlands’ ontwikkeld.

Wat doet GGZ Nederland?

Voor GGZ Nederland is e-health een van de belangrijke pijlers voor het betaalbaar en toegankelijk houden van geestelijke gezondheidszorg voor een brede doelgroep. GGZ Nederland heeft in samenwerking met tien ggz-lidinstellingen een analyse gemaakt van de kosten en baten van e-health. Daarnaast organiseert GGZ Nederland met regelmaat netwerkbijeenkomsten voor haar leden om kennis en ervaring uit te wisselen rondom de ontwikkeling en implementatie van e-health.


De meest actuele informatie over e-health is te vinden op GGZ Connect.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

GGZ Uitgelicht

GGZ Uitgelicht Geestelijke gezondheidszorg is er om mensen mee te laten doen aan de maatschappij. O... » Lees meer

Het is zover: de VIPP GGZ regeling is in de Staatscourant gepubliceerd

VIPP GGZ is het subsidieprogramma waar 45 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor instellingen... » Lees meer