Thema's

Bekostiging


De geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg worden uit verschillende stelsels gefinancierd. De behandeling en begeleiding die instellingen bieden wordt betaald vanuit:

In het Bestuurlijk Akkoord curatieve ggz 2014-2017 is vastgelegd dat een vervroeging van de tijdlijn zorginkoop wenselijk is en verder zal worden uitgewerkt. ZN heeft bijgevoegde tijdlijn ontwikkeld. Deze tijdlijn is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg van oktober 2013.

Wat doet GGZ Nederland?

GGZ Nederland analyseert de voor- en najaarsbegrotingen van de ministeries van VWS, Veiligheid & Justitie en de hoofdlijnen van de gemeentelijke begrotingen. Wij nemen in overleg met onze leden standpunten in en brengen die onder de aandacht van stakeholders. GGZ Nederland beoogt dat de bekostiging van de ggz en verslavingszorg goed wordt doorgevoerd in de verschillende financieringstelsels.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

GGZ Nederland onderschrijft advies NZa over zorgprestatiemodel

“Wij onderschrijven het advies van de NZa over het zorgprestatiemodel, maar de komende t... » Lees meer

Onafhankelijk onderzoek kostprijzen jeugd-ggz

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg... » Lees meer

Rechter geeft GGz Breburg gelijk in hoger beroep over tarieven Jeugd

De lidinstellingen GGz Breburg en Reinier van Arkel van GGZ Nederland hebben het hoger beroep over... » Lees meer