Thema's

Forensische zorg


Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan verdacht worden. Hun delict is mede het gevolg van hun psychische stoornis. De forensische psychiatrie biedt geestelijke gezondheidszorg aan personen die zich van de rechter moeten laten behandelen, als onderdeel van hun strafmaatregel. In de forensische psychiatrie gaat de zorg gepaard met bescherming van de samenleving. Voor een compleet overzicht van alle typen forensische zorg en de verschillende beveiligingsniveaus, kijk op www.forensischezorg.nl.

Continuïteit van Zorg

Per januari 2016 is het programma Continuïteit van zorg van start gegaan. Het programma loopt tot 1 juni 2017. Opdrachtgevers zijn de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het doel van het programma is gericht op verbetering van de overgang van de forensische zorg naar de reguliere ggz en verstandelijk gehandicaptenzorg. Aan cliënten, indien nodig, de meest passende en tijdige zorg geven (direct na afloop van de strafrechtelijke titel). De inhoud van het programma is gebaseerd op bijgaand advies dat de werkgroep continuïteit van zorg in de zomer van 2015 opleverde. Dit advies en andere relevante publicaties zijn te vinden op de pagina Publicaties.

Meer weten over de visie van GGZ Nederland op Forensische Zorg? In de documenten is ons visiedocument te vinden. Onderstaande video biedt een uitleg.

Meerjarenovereenkomst forensische zorg

In 2012 sloten GGZ Nederland, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2013-2017 af. Als gevolg van deze afspraken hebben forensische zorginstellingen veel verbeteringen doorgevoerd. Zo is de behandelduur in de tbs gedaald van gemiddeld 10 naar 8 jaar en steeg het aantal ambulante behandelingen in de forensische zorg. In het programma Kwaliteit Forensische Zorg werken we aan het verhogen van efficiency en kwaliteit van behandeling.

WFz

Totdat de Wet Forensische Zorg (WFz) in werking treedt geldt het Interim Besluit Forensische Zorg als wettelijk kader.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Cijfers en bijzonderheden TBS Nederland

TBS Nederland verzamelde cijfers over 2018 en geeft daarbij ook relevante achtergrondinformatie ove... » Lees meer

Inkijkje in de wereld van tbs

Gisteravond voerde Pauw op NPO 1 een openhartig en genuanceerd gesprek met medewerkers uit de foren... » Lees meer

Help medewerkers forensische zorg hun werk goed te doen

Forensische behandeling maakt de samenleving uiteindelijk veiliger dan opsluiting zonder zorg, zo b... » Lees meer