Thema's

Gemeenten / Wmo

Mensen met psychische problemen en aandoeningen hebben te maken met hun gemeente als het gaat om huisvesting, uitkeringen en re-integratie naar werk. Eventueel ook bij schuldhulpverlening. De gemeenten voeren de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Daarin zijn ook de opvang voor dak- en thuislozen, bemoeizorg en preventieactiviteiten op het gebied van geestelijke gezondheid geregeld.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ggz-zorg aan jeugdigen tot 18 jaar en voor integrale ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het idee daarachter is dat de gemeente dicht bij de burger staat en zijn sociale en maatschappelijke omgeving het beste kent. Denk daarbij in het kader van de ggz aan extramurale individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en de inloopfunctie.


Meer informatie over Wmo 2015.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Werken aan de toekomst voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Het ministerie van VWS stelde met elf betrokken organisaties, waaronder GGZ Nederland, RIBW Alliant... » Lees meer

Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving

GGZ Nederland gelooft erin dat mensen met psychische of psychosociale problemen in het algemeen h... » Lees meer

Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen stilgelegd

Op 5 oktober 2017 heeft de VNG verenigingscommissie Gezondheid en Welzijn geconcludeerd dat het in... » Lees meer