Thema's

Gemeenten / Wmo

Mensen met psychische problemen en aandoeningen hebben te maken met hun gemeente als het gaat om huisvesting, uitkeringen en re-integratie naar werk. Eventueel ook bij schuldhulpverlening. De gemeenten voeren de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Daarin zijn ook de opvang voor dak- en thuislozen, bemoeizorg en preventieactiviteiten op het gebied van geestelijke gezondheid geregeld.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ggz-zorg aan jeugdigen tot 18 jaar en voor integrale ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het idee daarachter is dat de gemeente dicht bij de burger staat en zijn sociale en maatschappelijke omgeving het beste kent. Denk daarbij in het kader van de ggz aan extramurale individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en de inloopfunctie.


Meer informatie over Wmo 2015.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Verdere decentralisatie beschermd wonen zet beschermd wonen onder druk

Cliënten met psychische problemen komen nu al moeilijk aan een beschermde woonplek. Door verde... » Lees meer

VNG is een onmisbare partner voor onze leden

Wij zijn zeer verheugd dat VNG vandaag tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft ingestemd... » Lees meer

Terugblik op netwerk sociale inclusie en maatschappelijke participatie

Op donderdag 25 april werd de tweede bijeenkomst gehouden van het netwerk Sociale Inclusie en Maats... » Lees meer