Thema's

Gemeenten / Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huidige provinciale jeugdzorg. De verantwoordelijkheden voor gemeenten komen bij de taken die gemeenten al hadden (zoals jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en ondersteuning bij vragen over opvoeding). Jeugd-ggz behoort tot de jeugdzorg.

Doelen

De Jeugdwet kent verschillende doelen, te weten:

  • Preventie, waarbij uitgegaan wordt van de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van het gezin en omgeving;
  • Ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren;
  • Hulp op maat en dichtbij bieden;
  • Hulp aan gezinnen volgens het principe '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur';
  • Meer ruimte voor professionals voor zorgverlening door minder regeldruk.

De jeugdzorg is op deze manier doelmatiger door de Jeugdwet, aangezien het 1 wettelijk kader en 1 systeem van financiering betreft. De bureaucratie en het aantal regels wordt verminderd, waardoor er betere integrale zorg mogelijk is. Zie ook de VNG-website inzake recente wijzigingen Jeugdwet.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Voorbeelden helpen jeugdregio’s bij aanvraag Transformatiefonds

Een team van experts van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) heeft 11 voorbeelden u... » Lees meer

Reactie zorgbranches op tussenevaluatie Jeugdwet: Conclusies herkenbaar - échte transformatie moet nog komen

Partijen hebben veel energie gestopt in de transitie, maar daarmee heeft een échte transform... » Lees meer

Tweede Kamer bespreekt begroting jeugd

Maandag 4 december bespreekt de Tweede Kamer de onderdelen jeugd van de begrotingen van de minister... » Lees meer