Thema's

Jeugd-ggz


Ongeveer 5% van alle jeugdigen in Nederland heeft een psychische aandoening die leidt tot ernstige beperkingen in hun functioneren of tot verhoogd risico op een verstoorde ontwikkeling. Kinderen met symptomen die duiden op een ernstige psychische stoornis komen in aanmerking voor de specialistische jeugd-ggz.

Deze kinderen kunnen in Nederland terecht bij onder andere instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en bij jeugdafdelingen van ggz-instellingen.

Investeren in de toekomst

Jeugd-ggz is een onderdeel van de brede en specialistische jeugdhulp, maar blijft ook gezondheidzorg ondergebracht bij gemeenten. GGZ Nederland spant zich in om binnen het stelsel de waarborgen voor toegankelijke en kwalitatief goede jeugd-ggz te behouden en te verbeteren. Hierbij werkt GGZ Nederland nauw samen met andere branches zoals de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en Nederlandse gemeenten. ‘Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen. Wat mag u van de jeugd-ggz verwachten’ beschrijft hoe we dat doen en wat u van de ggz-instellingen kunt verwachten.

Speciaal voor gemeenteprofessionals: informatie over jeugd-ggz

Wat is nu precies het verschil tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie? Welke problemen worden behandeld door de professionals in de jeugd-ggz? En hoe bewaken we de kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen? Deze website speciaal voor gemeenteprofessionals van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie geeft inzicht en overzicht van deze en meer vragen.

Nieuwsbrief van dbc's naar uitvoeringsvarianten

Gemeenten kopen  jeugd-ggz tot eind 2017 in met de dbc-systematiek. Vanaf 1 januari 2018 kan dat niet meer en maken gemeenten de overstap naar de uitvoeringsvarianten, zoals deze voor het sociale domein zijn vastgelegd. 

GGZ Nederland wil haar leden via een maandelijkse nieuwsbrief informeren  over de actualiteiten van  deze nieuwe bekostiging van de ggz en praktische tips meegeven om goed voorbereid te zijn.

Wilt u deze nieuwsbrief  zelf ontvangen? Meld u dan HIER aan.

Hier vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven:


 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Reactie onderzoek ‘De jeugd-ggz na de Jeugdwet, onderzoek naar knelpunten en kansen'

GGZ Nederland schreef met negen andere partijen een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het ond... » Lees meer

Chris krijgt nergens de zorg die hij nodig heeft

Ongeveer driehonderd kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen dreigen buiten de b... » Lees meer

‘Wij willen leren van de verhalen van slachtoffers’

‘Maatschappelijke normen, zorg en mogelijkheden van behandeling en opvang ontwikkelen zich vo... » Lees meer