Thema's

Justitie

Forensische psychiatrie verleent geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg aan cliënten die een strafrechtelijke titel hebben geboden. De forensische psychiatrie biedt gedwongen verpleging en behandeling aan personen die van de rechter een vrijheidsbeperkende maatregel gekregen hebben. In de forensische psychiatrie gaat de zorg gepaard met bescherming van de samenleving.

Bekostiging

Gespecialiseerde ggz in strafrechtelijk kader wordt bekostigd via Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinatie (DBBC). In bepaalde situaties is er nog sprake van bekostiging via Zorgzwaartepakketten. De NZa is verantwoordelijk voor het vaststellen van de prestaties en tarieven voor de forensische zorg.


Meer informatie over forensische zorg.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact