Thema's

Langdurende zorg


GGZ Nederland heeft met de overheid en andere partners in het Bestuurlijk Akkoord en in het Zorgakkoord afspraken gemaakt over de langdurende zorg.

De belangrijkste ontwikkelingen:

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de (inkoop van) beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning van psychisch kwetsbare burgers, volgens de Wmo 2015;
  • De ggz-sector heeft de ambitie uitgesproken om te ambulantiseren door eenderde van de bedden af te bouwen en de zorg zoveel mogelijk thuis aan te bieden;
  • Het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een psychische arbeidsbeperking is de verantwoordelijkheid van gemeenten, door de nieuwe Participatiewet;
  • De zorg geordend in de basis-ggz en de gespecialiseerde ggz.

Ambulante ggz blijft bij de zorgverzekeraar. Vanaf 2015 betaalt de zorgverzekeraar de eerste drie jaar van een opname met ggz-behandeling. De langdurige zorg (AWBZ) gaat deels naar de Wmo en deels naar de Wlz.

Herstel bevorderen

De ggz zet zich in om naast de behandeling van de klachten en symptomen ook ondersteuning te bieden op al die levensgebieden als werk, inkomen, gezondheid en participatie aan de samenleving. Daarbij is het bevorderen van het herstel van iemand leidend.

Gelijkwaardigheid

GGZ Nederland bevordert herstelgerichte ggz door in de sector kennis te verspreiden over herstelondersteunende zorg. Daarnaast werken we met gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en anderen aan de participatie van psychisch kwetsbare mensen. Ook streven we naar een betere beeldvorming over onze doelgroep door anti-stigma campagnes.

Onze visie op de langdurende zorg vindt u in ons visiedocument. De standpunten van GGZ Nederland staan in de Factsheet Langdurige Zorg.

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Als u blijvend een intensieve zorgbehoefte heeft, kunt u aanspraak maken op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg kan (net als hun vertegenwoordiger of mantelzorger) gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling. Deze ondersteuning is erop gericht dat u (binnen de wettelijke mogelijkheden) de zorg krijgt die aansluit op uw persoonlijke voorkeuren en situatie.

U kunt voor professionele onafhankelijke cliëntondersteuning terecht bij MEE, Zorgbelang of bij uw zorgkantoor. 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Terugblik op netwerk sociale inclusie en maatschappelijke participatie

Op donderdag 25 april werd de tweede bijeenkomst gehouden van het netwerk Sociale Inclusie en Maats... » Lees meer

Kwetsbare cliënten in langdurige ggz verdienen betere zorg

Minister De Jonge trekt volgend jaar 10 miljoen euro extra uit voor de langdurige ggz. Een mooi geb... » Lees meer

Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving

GGZ Nederland gelooft erin dat mensen met psychische of psychosociale problemen in het algemeen h... » Lees meer