Thema's

Nieuws(brieven)

Met ingang van 2016 wordt een nieuwsbrief uitgegeven, waarin van het beleid van de stichting en activiteiten van de hoogleraar periodiek verslag wordt gedaan.

Plan vooronderzoek deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking ggz

In het najaar van 2018 wil de hoogleraar een vooronderzoek starten naar deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking van de ggz.  Meer hierover leest u in de 3e uitgave van de Nieuwsbrief. Belangstellenden nodigen wij uit rechtstreeks contact op te nemen met de hoogleraar om mogelijkheden van inhoudelijke en financiële participatie te bespreken  ter realisatie van het plan.  De stichting leerstoel ondersteunt het initiatief van harte. Vermaatschappelijking is een belangrijk en actueel thema, zowel met het oog op de geschiedenis als,  ter lering, richting de toekomst.  

Voor vragen en opmerkingen, neem contact op.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact