Thema's

Opleidingen

Ggz-instellingen moeten nu en in de toekomst beschikken over voldoende, goed gekwalificeerde werknemers. De ontwikkelingen in de ggz vragen om nieuwe competenties bij medewerkers.

Wat doet GGZ Nederland?

GGZ Nederland zet zich in om de kwaliteit, capaciteit, continuïteit, betaalbaarheid en innovatie van opleidingen te waarborgen. Dit stelt instellingen in staat om een strategisch opleidingsbeleid te voeren. GGZ Nederland streeft ernaar dat onderwijsinstellingen hun programma’s daarop afstemmen. Aansluiting op vraag van de ggz-branche moet behouden blijven, ook nu opleidingen steeds meer generaliserend gaan werken.

GGZ Nederland heeft (in samenwerking met andere organisaties) beroepscompetentieprofielen (BCP’s) ontwikkeld voor de verpleegkundige, agogische, vaktherapeutische en ervaringsdeskundige beroepsgroep. Deze BCP’s vindt u hieronder.


GGZ Nederland beantwoordt als werkgeversorganisatie geen individuele opleidingsvragen en heeft geen eigen patiëntgebonden stage-/opleidingsplaatsen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw beroepsvereniging of een individuele ggz-instelling.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

GGZ Nederland blij met het opleidingsadvies

Het Capaciteitsorgaan adviseert in het capaciteitsplan 2020-2024 om meer opleidingsplekken open te... » Lees meer