Thema's

Veilige zorg

De ggz werkt met het project ‘Dwang en Drang’ aan het terugdringen van dwangtoepassingen. De afgelopen jaren is er al veel bereikt: er is een registratiesysteem (Argus) gerealiseerd en ggz-instellingen zijn bezig afdelingen vorm te geven voor hoog-intensieve zorg, waar in de cultuur, competenties, werkwijze en bouwtoepassingen gestalte wordt gegeven aan het realiseren van (patiënt)veilige zorg en het terugdringen van dwang en drang. GGZ Nederland organiseert regelmatig regiosessies en platformbijeenkomsten op het gebied van Dwang en Drang.

Wat doet GGZ Nederland?

GGZ Nederland zet zich in voor een goede patiëntveiligheid. Binnen de risicogebieden agressie, somatische comorbiditeit, suicidepreventie, medicatieveiligheid, Dwang & Drang en brandveiligheid worden diverse activiteiten ondernomen.

GGZ Nederland coördineerde het patiëntveiligheidsprogramma Veilige zorg, ieders zorg. Dit programma ondersteunde ggz-instellingen bij de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem en droeg ook bij aan het verbeteren van de veiligheid van patiënten, met name op risicogebieden als: agressie, somatische comorbiditeit, suïcidepreventie, medicatieveiligheid, dwang & drang en brandveiligheid. Onderaan deze pagina worden diverse handreikingen ontwikkeld vanuit dit project beschikbaar gesteld.

GGZ Nederland blijft zich inzetten voor een goede patiëntveiligheid. Na het programma ‘Veilige zorg, ieders zorg’ en de opgedane ervaringen met de implementatie hiervan, zal GGZ Nederland binnenkort een traject starten om haar beleid hieromtrent voor de komende jaren vast te stellen.


Meer informatie is te vinden op GGZ Connect.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Resultaten van het Dolhuys Manifest

In 2016 heeft een twaalftal ggz-instellingen in het Dolhuys Manifest de ambitie uitgesproken om in... » Lees meer

Werkconferentie Zorg en Veiligheid – Dweilen met de kraan open

Op 21 mei 2019 vond in het Gevangenismuseum in Veenhuizen de werkconferentie Zorg en Veiligheid pla... » Lees meer

Reactie op rapport ‘Zorg voor veiligheid’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op 18 april 2019

De veiligheid van cliënten en hun omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het waarb... » Lees meer