Thema's

Kwaliteit

GGZ Nederland vindt het belangrijk dat kwalitatief goede en doelmatige zorg wordt geboden. Het continue proces van kwaliteitsverbetering is hierin van belang.

In de zomer van 2017 bereikten de vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz een akkoord over de doorontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in de ggz. Voor een adequate en effectieve inzet van kwaliteitsinstrumenten is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de geestelijke gezondheidszorg. Hieruit is Akwa ggz geboren: Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Onder regie van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals werken partijen gezamenlijk aan een betere kwaliteit van zorg. Akwa ondersteunt de ggz bij de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. Ook ondersteunt zij bij de uitwisseling over de opbrengsten hiervan. Zo kunnen we in de ggz echt van elkaar leren. En maken we samen beslissen mogelijk. Omdat we het samen steeds beter willen doen. Voor meer informatie over Akwa: https://akwaggz.nl/


Praat mee over kwaliteit op GGZ Connect.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars starten met Horizontaal Toezicht

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen het landelijk raamwerk ‘Horizon... » Lees meer

NVvP, NIP, V&VN, LVVP en GGZ Nederland zetten zich samen in voor gebruik en implementatie kwaliteitsstandaarden

Op 31 mei jl. heeft Akwa GGZ 34 kwaliteitsstandaarden aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. N... » Lees meer

GGZ Nederland steunt pleidooi voor een menselijker Nederland

Met een paginagrote advertentie in de Volkskrant pleiten tal van prominente Nederlanders om meer oo... » Lees meer