Thema's

Stichting Leerstoel Geschiedenis van de Psychiatrie


Op 1 september 2004 heeft  de Universiteit Utrecht een bijzondere leerstoel in het leven geroepen  voor de geschiedenis van de psychiatrie. Het was de eerste in zijn soort in Europa. De ggz-sector heeft hiertoe  het initiatief genomen en de Stichting Leerstoel Geschiedenis van de Psychiatrie opgericht.

De stichting heeft ten doel het historisch inzicht en bewustzijn in de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen door het entameren van wetenschappelijk onderzoek respectievelijk onderwijs alsmede het stimuleren en steunen van activiteiten die gericht zijn op het behoud en gebruik van het historisch erfgoed ofwel het bronnenmateriaal van de geestelijke gezondheidszorg.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) instellen en in stand houden van een bijzondere leerstoel geschiedenis van de psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

De stichting, financieel gesteund door de deelnemers, financiert de leerstoel t/m 2020. Extra activiteiten, voortvloeiend uit het werk van de hoogleraar, vragen per keer om aanvullende financieringsbronnen om deze mogelijk te maken. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen met de hoogleraar of het secretariaat van de stichting.

Voor vragen of opmerkingen, zie 'Bestuur en hoogleraar'.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact