Thema's

Transparantie

GGZ Nederland vindt het belangrijk dat kwalitatief goede en doelmatige zorg wordt geboden. Het continue proces van kwaliteitsverbetering is hierin van belang.
In de zomer van 2017 bereikten de vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz een akkoord over de doorontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in de ggz. Voor een adequate en effectieve inzet van kwaliteitsinstrumenten is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de geestelijke gezondheidszorg. Hieruit is Akwa ggz geboren: Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Onder regie van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals werken partijen gezamenlijk aan een betere kwaliteit van zorg.
Akwa ondersteunt de ggz bij de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. Ook ondersteunt zij bij de uitwisseling over de opbrengsten hiervan. Zo kunnen we in de ggz echt van elkaar leren. En maken we samen beslissen mogelijk. Omdat we het samen steeds beter willen doen.
Voor meer informatie over Akwa: https://akwaggz.nl/


Praat mee over transparantie op GGZ Connect.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Aanlevering ROM-gegevens

Huidige ROM-gegevens zijn zodanig bewerkt dat deze niet tot een persoon te herleiden zijn. Door een... » Lees meer