Thema's

Verslavingszorg


Verslavingszorg is een gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Verslavingsproblemen bestaan uit gebruik en misbruik van – en de verslaving aan – nicotine, alcohol, drugs, slaap- en kalmeringsmiddelen en gokken. De laatste 25 jaar worden er meer mensen met drugsverslaving dan met alcoholverslaving behandeld. In Nederland zijn ongeveer vijftien instellingen voor gespecialiseerde verslavingszorg.

Verslavingskunde Nederland

Verslavingskunde Nederland is een netwerk waarin instellingen voor verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordigers, kenniscentra en brancheorganisatie GGZ Nederland samenwerken om:

  • het behandelbereik van de verslavingskunde te vergroten
  • het stigma rondom verslaving te doorbreken
  • en de kwaliteit van herstelondersteunende zorg verder te verbeteren

Het gebruik en chronisch misbruik van alcohol en drugs en gedragsverslavingen zorgen vaak voor ernstige problemen. Dit kan zo erg zijn dat personen niet meer normaal kunnen functioneren en de grip op hun leven verliezen. Verslavingskunde Nederland wil bijdragen aan een gezonde en veilige maatschappij door het voorkomen en beperken van individuele en maatschappelijke schade als gevolg van verslaving.

Onder verslavingskunde wordt verstaan: de ontwikkeling en verbetering van professionele-, wetenschappelijke- en cliëntenkennis en cliëntenervaring met betrekking tot preventie, herstel en reclassering bij verslavingsproblematiek. Er is gekozen voor de naam Verslavingskunde Nederland omdat de volledige expertise van de sector wordt ingezet in het brede maatschappelijke veld waar verslavingsproblematiek aan de orde is, breder dan enkel de zorg.

De samenwerkingspartners binnen Verslavingskunde Nederland zijn:

Resultaten Scoren

Vanuit een project van GGZ Nederland is de nu zelfstandige stichting Resultaten Scoren ontstaan. Resultaten Scoren is het brede innovatieprogramma van de verslavingszorg. Het wordt gesteund door praktisch alle instellingen in Nederland die zorg voor verslaafden aanbieden. Resultaten Scoren heeft als doel de preventie, de behandeling en de zorg te verbeteren. Kijk op de website www.resultatenscoren.nl voor meer informatie.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Reactie op: Lidl Nederland stopt met de verkoop van sigaretten

Lidl Nederland kondigt vandaag, de dag voor Wereld Niet Roken Dag, aan te gaan stoppen met de verko... » Lees meer

Verslavingszorg doet aangifte tegen de tabaksindustrie

Tien verslavingszorginstellingen en cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat doen ook aangifte in de... » Lees meer

Organisatie gesprekstafels jeugdverslavingszorg van start

Als gemeenten en jeugdregio’s niet snel actie ondernemen, dreigt het specialisme jeugdverslav... » Lees meer