Thema's

Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) is ingevoerd sinds 1 januari 2015. De extramurale zorg uit de AWBZ wordt vanaf 2015 geregeld door de gemeenten, de overblijvende delen van de AWBZ zijn ondergebracht in de Wlz. Mensen die zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, krijgen echter de eerste 3 jaar van de opname via de zorgverzekering. Daarna valt opname onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Regelingen

In elke regio is een zorgkantoor verantwoordelijk voor de Wlz. De langdurige ggz wordt bekostigd op basis van zorgzwaartepakketten: de zorgaanbieder brengt een bedrag per dag in rekening voor de behandeling en het verblijf van de cliënt. De Wlz is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of intensief toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking. Om in aanmerking te komen voor zorg vanuit de Wlz, moet er een Wlz-indicatie worden aangevraagd.

Cliënten met een verblijf (gericht op herstel) tot 1095 dagen vallen onder de Zorgverzekeringswet, cliënten met een langer verblijf onder de Wlz. Daarin tellen ook ziekenhuisverblijf en klinische zorg geleverd bij andere ggz-instellingen mee voor de termijn van 1095 dagen (3 jaar). De wet is van toepassing voor de ggz als de cliënt een indicatie ZZP GGZ-B heeft. Bovendien valt de zorg en verblijf van de cliënt onder de Wlz als de cliënt op 31 december 2014 in een psychiatrische kliniek verbleef.

Indiceren en declareren

De declaratiestandaard voor de AWBZ is aangepast op de Wlz. Deze declaratiestandaard is te downloaden via de volgende link. De Wlz-standaard geldt ook na drie jaar klinische behandeling onder de Zorgverzekeringswet.  Een verzekerde die in aanmerking wil komen voor Wlz-zorg moet hiervoor een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt in een indicatiebesluit of iemand toegang heeft tot de Wlz. Het inkoopkader langdurige zorg 2018 is op de website van Zorgverzekeraars Nederland publiceert. De zorgkantoren publiceren zelf ook het inkoopkader.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Tweede Kamer stemt in met openstelling Wet langdurige zorg voor ggz

De Tweede Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel van staatssecretaris Blokhuis omarmd dat mensen me... » Lees meer

Chris krijgt nergens de zorg die hij nodig heeft

Ongeveer driehonderd kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen dreigen buiten de b... » Lees meer

Wet langdurige zorg ook voor cliënten met psychische aandoening

Het is heel goed nieuws dat mensen met een psychische aandoening straks een beroep kunnen doen op d... » Lees meer