Thema's

Zorg dichtbij


Ggz-instellingen werken steeds meer vanuit een herstelgericht model. Behandeling van een psychische aandoening is niet alleen een medische aangelegenheid, maar ook een bredere kwestie. Daarbij is aandacht voor de sociale omgeving belangrijk. Zorg wordt dichtbij en rondom patiënten geleverd.

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners en ketenzorg zijn daarin belangrijk. Huisartsen hebben een meer centrale rol: Zij verwijzen mensen naar de basis-ggz of de gespecialiseerde ggz. Ggz-instellingen werken in nieuwe netwerken met partijen als gemeenten, woningcorporaties, politie en somatische zorg.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Ggz boekt positieve resultaten bij opvang en beoordeling personen met verward gedrag

Uit de vandaag verschenen eindrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag onder... » Lees meer

Reactie GGZ Nederland op Inspectierapport over ambulante ggz

GGZ Nederland herkent de aandachtspunten en conclusies uit het rapport Toezicht op de ambulante ggz... » Lees meer

Tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen biedt goede bouwstenen voor oplossingen

Het Aanjaagteam Verwarde Personen is onder leiding van Liesbeth Spies gestart met een inventarisati... » Lees meer